World Music Department phone number
...Music Connects
Djembe

Djembe-ritme Macru

< Terug naar overzicht

Geluidssamples

Deze geluidssamples zijn samengesteld met PercussionStudio en dus digitaal vervaardigd. De ritme-samples moeten als een indicatie worden beschouwd van correct gespeelde ritmes. De samples zijn alleen bedoelt voor oefening.

Printvriendelijk pdf document

Notatie

Macru compositie door P. Zuurbier
Solo djembe: Break (vraag)
1 TTS..TT.........
  rlr  lr         
2 TTS..TT.........
  rlr  lr         
3 TTS..TT.........
  rlr  lr         
Djembe's: Antwoord
1 ..........B.BB..
            r lr  
2 ..........B.BB..
            r lr  
3A ..........B...B.
            r   l 
B ..B...B...BB.B.B
    r   l  rl r l
C B.B...BBBBB.....
  r l   rlrlr     
D S.T.S...        
  D r D           
Djembe 1:
  B.S..TT.B..T.TT.
  r r  lr r  r lr 
Djembe 2:
  TTTT. .S.TTTTB...
  rlrl  r rlrlr   
Kenkeni:
  ..OO..C...OO..C.
  X XX XX X XX XX 
Sangban:
A OO.O..O.C.....O.
  XX XX X XX XX X 
B C.....O.C.....O.
  XX XX X XX XX X 
Doundoun:
  OO.OO...O.O.O...
  XX XX X X X X X